Seznam tréninkových analytiků

PhDr. Petr Junek
(vedoucí tréninkového výcviku)

MUDr. Miroslav Borecký

MUDr. Kamil Černý

PhDr. Petr Junek

Doc.PhDr. Jiří Kocourek, Dr.

Doc.PhDr. Jana Kocourková

PhDr. Martin Mahler

Doc.MUDr. Václav Mikota, CSc.

PhDr. Václava PROBSTOVÁ, CSc.

PhDr. Michael Šebek, CSc.
adresa: Řehořova 10, Praha 3, 130 00
e-mail: ČPS: CPS@psychoanalyza.cz
Psychoanalytický institut:
PICPS@psychoanalyza.cz