Seznam tréninkových analytiků

PhDr. Petr Junek
(vedoucí tréninkového výcviku)

MUDr. Miroslav Borecký

PhDr. Lubica Březinová

MUDr. Kamil Černý

PhDr. Petr Junek

Doc.PhDr. Jiří Kocourek, Dr.

Doc.PhDr. Jana Kocourková

PhDr. Martin Mahler

PhDr. Václava PROBSTOVÁ, CSc.

PhDr. Michael Šebek, CSc.
adresa: Pobřežní 22, Praha 8 – Karlín, 186 00
e-mail: ČPS: CPS@psychoanalyza.cz
Psychoanalytický institut:
PICPS@psychoanalyza.cz