Milí kolegové, vážení přátelé psychoanalytického uvažování,
rádi bychom Vás pozvali na setkání Klubu přátel psychoanalýzy, který se bude
konat 8.12.2016 v sídle Psychoanalytické společnosti v Řehořově ulici č.10 v 19 hod./!/
Našimi hosty budou PhDr.L. Trapková a MUDr.V. Chvála s kazuistikou rodiny s poruchou příjmu potravy.
Cílem setkání je dialog mezi psychoanalytickým myšlením a specifickým, originálním uvažováním této terapeutické dvojice, který se povede nad konkrétní případovou prací.
Těšíme se Váš zájem, otázky a postřehy i setkání v předvánočním čase.
Věnujte prosím pozornost tomu, že začátek setkání je posunut, proti zvyklostem, na 19 hodinu, abychom měli na práci komfortnější čas.
/Prosím Vás o závazné přihlášení na můj mail,prostor je omezený a přednost dostanou zájemci podle času přihlášení.Za účast se platí 200 kč při vstupu/

Za Klub ČPS PhDr. Jan Šikl,Ph.D

V Praze 27.10.2016adresa: Řehořova 10, Praha 3, 130 00
e-mail: ČPS: CPS@psychoanalyza.cz
Psychoanalytický institut:
PICPS@psychoanalyza.cz