SEZNAM ČLENŮ České psychoanalytické společnosti
jejichž odborná úroveň je garantována vrcholnou profesní organizací, Mezinárodní psychoanalytickou asociací, založenou Sigmundem Freudem v roce 1908.

M   člen
EM emeritní člen

Tréninkoví a supervizní psychoanalytici:
vedoucí tréninkového výboru
PhDr. Petr JUNEK  (M)  

MUDr. Miroslav BORECKÝ  (M)  
PhDr. Lubica BŘEZINOVÁ (M)
MUDr. Kamil ČERNÝ  (M)  
Doc. PhDr. Jiří KOCOUREK, Dr.  (M)  
Doc. PhDr. Jana KOCOURKOVÁ  (M)  
PhDr. Martin MAHLER  (M)  
PhDr. Václava PROBSTOVÁ, CSc.  (M)  
PhDr. Michael ŠEBEK, CSc.  (M)  

 
Členové:
Mgr. Martin BABÍK (M)
MUDr. Alena BAXOVÁ  (M)  
MUDr. Radan BŘEZINA  (M)  
PhDr. Václav BURIÁNEK  (M)  
MUDr. Martin DEJDAR  (M)
Joseph DODDS, PhD. MPhil, MA, BSc (M)
MUDr. Hynek FORMAN (M)
MUDr. David HOLUB, Ph.D. (M)
PhDr. Jiří JAKUBŮ, Ph.D. (M)
MUDr. Zuzana JELÍNKOVÁ  (M)  
PhDr. Markéta KARLOVÁ  (M)  
MUDr. Marie KOPŘIVOVÁ  (M)  
MUDr. Ivana KOZLOVÁ (M)
MUDr. Ondřej PĚČ  (M)  
MUDr. Ivana RŮŽIČKOVÁ  (M)  
MUDr. Alexey SHIBAEV  (M)  
MUDr. Vladimír SINGER  (M)  
PhDr. Jan ŠIKL, PhD.  (M)
PhDr. Zdeněk ŠIKL  (EM)  
Mgr. Roman TELEROVSKÝ (M)
PhDr. Slavoj TITL  (M)  
PhDr. Luděk VRBA  (M)  
PaedDr. František ŽÁK, CSc. (M)

 
Čestní členové:
Lee ASCHERMAN
Harold BLUM
Friedrich-Wilhelm EICKHOFF  
Haydée FAIMBERG  
Eugenia FISCHER  
René FISCHER  
Axel HOFFER
PhDr. Hana JUNOVÁ  
† Rafael MOSES  
Eva PAPIASVILI
Alexandra K. ROLDE
John STEINER
Léon WURMSER  

Vzpomínáme s úctou na naše kolegy:
† PhDr. Bohumila VACKOVÁ - vzpomínka
† PhDr. Marie HOŠKOVÁ
† Dr. Michaela GUETIGOVÁ
† MUDr. Václav Mikota, CSc.
- vzpomínka
† MUDr. Věra FISCHELOVÁ  


adresa: Pobřežní 22, Praha 8 – Karlín, 186 00
e-mail: ČPS: CPS@psychoanalyza.cz
Psychoanalytický institut:
PICPS@psychoanalyza.cz