RADA České psychoanalytické společnosti
prezident
Doc. MUDr. Václav Mikota, CSc.

víceprezident
PhDr. Lubica Březinová

ředitel Psychoanalytického institutu
PhDr. Václava Probstová, CSc.

vědecký sekretář
PhDr. Markéta Karlová

organizační sekretář
MUDr. Iva Ondráčková

pokladník:
MUDr. Hynek Formanadresa: Řehořova 10, Praha 3, 130 00
e-mail: ČPS: CPS@psychoanalyza.cz
Psychoanalytický institut:
PICPS@psychoanalyza.cz