Spolupráce ČSPaP a ČPS.
 
Ve dnech 18.-19.5 2018 proběhlo v prostorách ČPS první setkání výcviku v TFP (Transference-focused psychotherapy - Psychoterapie zaměřená na přenos). Výcvik vede Dr. Eduarda Vendyšová Bakalářová z Amsterdamu, psychoanalytická a tréninková terapeutka TFP, na dalším setkání v říjnu se připojí dr.  George Bronwstone z Vídně (analytik a tréninkový terapeut TFP). Kolegyně a kolegové z celé ČR mají před sebou u nás první možnost výcviku v této psychoanalytické terapii, zaměřené na práci s pacienty se závažnými poruchami osobnosti (hraniční, narcistické).
Přejeme hodně zdaru a sil!


IMG_8587