Česká psychoanalytická společnost, člen Mezinárodní psychoanalytické asociace IPA Vás 6.10.2018 zve na seminář

PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY POHLEDEM SOUČASNÉ PSYCHIATRIE A SOUČASNÉ PSYCHOANALÝZY.
Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16.
Akce je hodnocena 5 kredity ČLK a je zařazena mezi doporučené vzdělávací akce AKP.

Prof. MUDr. Hana Papežová, CSc. Psychiatrická klinika 1.LF UK
Doc. PhDr. Jana Kocourková, Dětská psychiatrická klinika 2. LF UK, ČPS IPA
MUDr. Ivana Růžičková, privátní dětská psychiatrická praxe, ČPS IPA

odborný garant akce: MUDr. Ondřej Pěč, PhD., Klinika ESET, ředitel, Úvalská 47, Praha 10 - Strašnice

Program:
8.30 – 9.00: registrace
9.00 – 10.00: Hana Papežová: Možnosti a limity psychoterapie u poruch příjmu potravy
10.15 – 11.15: Jana Kocourková: Poruchy příjmu potravy pohledem současné psychoanalýzy
11.30- 12.30: Ivana Růžičková: Když mluví tělo – prezentace analytické práce s pacientem
12.30. – 13.00 : přestávka na oběd
13.00 – 14.00: diskusní skupiny (pro zájemce)

účastnický poplatek: 1 500 Kč, kandidáti PI ČPS IPA 750 Kč
registrace: chvami@seznam.cz Chvátalová Michaela, účast na semináři garantována po zaplacení na ČÚ 3769309/0800, do zprávy pro příjemce uveďte PPP+ Vaše jméno (pro identifikaci platby)
catering zajištěn pro všechny účastníky semináře
místo konání: sídlo ČPS IPA, Řehořova 10, Praha 3