Česká Psychoanalytická společnost, člen Mezinárodní psychoanalytické asociace IPA
zve na Setkání s psychoanalytikem dne 10.11.2018

KDO JSEM JÁ? - NESNÁZE PRÁCE S HRANIČNÍM PACIENTEM
Interaktivní model s využitím konceptu projektivní identifikace.
Stále více profesionálů i za hranicemi psychoanalytické terapie se dostává do kontaktu s hraničním pacientem, stále více z nás má každodenní zkušenost této složité práce.

KITTY SCHMIDT LOEW - BEER, vídeňská psychiatra a psychoanalytička se s námi podělí o své bohaté znalosti z terapie hraničních pacientů a seznámí nás s interaktivním modelem práce s nimi, který využívá konceptu projektivní identifikace. Celoživotní klinická praxe, hluboká teoretická znalost a laskavý nadhled.

10.listopad 2018, sobota od 9.00
program:
8.30 – 9.00 registrace
9.00 – 12.30 přednáška, coffee break, workshop, diskuse,

Akce je určena zájemcům z řad psychoterapeutů, psychiatrů, psychologů, kandidátů ČPS a ČSPaP, studentům psychologie a medicíny.
Vše v angličtině.

účastnický poplatek: 1 500 Kč, kandidáti 750 Kč
registrace: chvami@seznam.cz - Michaela Chvátalová
účast na akci garantována po zaplacení účastnického poplatku na č.ú. 3769309/0800,
do zprávy pro příjemce uveďte Kitty + Vaše jméno (pro identifikaci platby)
místo konání: sídlo ČPS, Řehořova 10, Praha 3
catering pro všechny účastníky zajištěn